Jouw sprong naar de toekomst 

Samen zelfstandig worden

We leren kinderen hun mannetje staan en hulp vragen wanneer dat nodig is. In de kleuterklas werken we aan zelfstandigheid: ze gaan zelf naar de klas, halen de spullen uit hun boekentas ...
De oudere kinderen krijgen meer taken en verantwoordelijkheden. Zo houden ze bijvoorbeeld de speelplaats proper of zorgen ze mee voor de jongere kinderen tijdens de middagpauze. In de klas leert je kind zelf, of met de hulp van een klasgenootje, een oplossing zoeken voor een probleem alvorens het naar de leerkracht stapt.  

De deuren tussen dezelfde leeftijdsgroepen staan altijd open: je kleuter kiest zelf waar hij speelt en kan kiezen uit een ruim aanbod aan spel- en leermateriaal. Kinderen krijgen twee jaar lang les van dezelfde groep leerkrachten, die samen met de zorgleerkracht een miniteam vormen. Wanneer het kan, werken we in kleine groepjes.  

Leerlingen werken samen op de laptop op stedelijk basisschool De Kangoeroe

Hoe ga je om met anderen?

Hoe breng je samen dingen tot een goed einde? Dat leren we je kind stap voor stap. Met onze eigen schooltaal leren we je kind hoe het gevoelens communiceert. Ben je boos? Dat mag! Dan heb je een rode bal in je buik. Wil je weer een blauwe bal in je buik? Dan moet je je boosheid loslaten. Met het stopteken geven we grenzen aan, en met het stilteteken vragen we om rust in de klas. Al deze tekens helpen kinderen op weg om respectvol om te gaan met elkaar. We maken duidelijke afspraken over wat kan, en wat niet. Waar wij van dromen? Dat onze kinderen respect hebben voor elkaar, weerbaar zijn en hulp vragen wanneer dat nodig is.  

Leerlingen halen afval op in stedelijke basisschool De Kangoeroe

Wat kan je kind heel goed?

We helpen elk kind om dat uit te zoeken. Elke kleuter mag schitteren als sterretje van de dag: de andere kinderen delen complimentjes uit, de leerkracht geeft speciale taken en je kind mag die dag nét iets meer. Schrijft je kind in de lagere school een knap opstel, maakt het een uitstekende toets of een mooi knutselwerkje? Dan mag het in het portfolio! Van het eerste tot het zesde leerjaar groeit het mee met je kind.  

Aandacht voor taal is er de hele dag door, want taal heb je nodig om je weg te vinden in de maatschappij. In de kleuterschool oefenen we op een speelse manier woordenschat in. De woordjes die je kind leert lezen in het eerste leerjaar, oefenen we al in de derde kleuterklas.  

Tijdens het oudercontact bespreken we wat beter kan, maar ook wat al goed gaat. Heeft je kind nood aan extra uitdaging, dan kan het terecht in de projectwerking. Daar mag het op basis van zijn interesse kiezen wat het wil leren: programmeren, een vreemde taal, een creatieve opdracht ...  

Leerlingen springen op de speelplaats van stedelijke basisschool De Kangoeroe

Kom maar binnen, kom maar kijken

Onze deur staat altijd voor je open. ’s Ochtends wachten onze leerkrachten jou en je kind op aan de poort. Zo kennen we iedereen! We betrekken je sterk bij het leerproces. Tijdens de maandelijkse openklasdagen ontdek je wat je kind leert. Tijdens de koffiemomenten bespreken we telkens één thema: Hoe gebruik je Smartschool, hoe ontleen je boeken in de schoolbibliotheek ... 
Kom je graag eens voorlezen of meespelen in de klas van je kind? Dat vinden we fijn! Ook feesten doen we vaak. Wil je komen helpen tijdens het schoolfeest of iets lekkers maken voor het kerstfeest? Heel graag! 

Leerlingen en ouders komen binnen bij stedelijke basisschool De Kangoeroe