Leerlingenbegeleiding (CLB)

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen er terecht met vragen. De centra geven informatie, bieden hulp en begeleiding bij leren en studeren, en adviseren over de onderwijsloopbaan. Ook preventieve gezondheidszorg en het opvolgen van het psychisch en sociaal functioneren van een leerling behoren tot de dienstverlening van een CLB. Ouders of leerlingen kunnen altijd gratis een beroep doen op CLB-begeleiding.

Heb je vragen of wil je contact met het CLB-anker van onze school? Spreek de klasleerkracht van jouw kind hierover en hij/zij helpt je graag verder.

Wil je graag weten voor welke ondersteuning je terecht kan bij het CLB?

Lees meer over het CLB

Leersteuncentrum Antwerpen

Heeft je kind specifieke onderwijsbehoeften of zorgnoden? Stedelijk Leersteuncentrum Antwerpen ondersteunt de leerkracht van je kind en onze school om hiermee om te gaan.

Lees meer over Leersteuncentrum Antwerpen